מתקנים בינוניים

במהלך השנתיים האחרונות פעלה החברה לקידום פרויקטים סולארים בינוניים עבור לקוחותיה על ידי מתן שירותי ייעוץ, תכנון ורישוי. במהלך השנה הקרובה, צפויה החברה לסיים את הקמתם של פרויקטים בהספק מצטבר של מעל 20 מגה וואט מותקן

ג'י סיסטמס מתמקדת בהקמה ופיתוח של מערכות סולאריות בינוניות על גבי גגות מבנים גדולים כגון רפתות, מבני תעשייה ומרכזים לוגיסטיים כמו כן מתקנים קרקעיים.

במהלך השנים האחרונות, הובילה החברה הליכי רישוי ופיתוח של מתקנים בינוניים עבור מספר רב של לקוחות כאשר בשנה הקרובה צפויה החברה להקימם.

לחברה שיתופי פעולה נרחבים בתחום המערכות הבינוניות וביכולתה לתת מענה לפרויקטים סולאריים המורכבים ביותר, בכלל זה מתקנים במתח גבוה ומתקנים קרקעיים.

סיפורי הצלחה: הפרויקט הגדול בישראל
מלאו את הפרטים הבאים על מנת לגלות כמה כסף אתם יכולים להתחיל לחסוך:

* שדה חובה